LÅNEVILKÅR

LÅNEVILKÅR

INDMELDELSE
Ved indmeldelsen udfylder og underskriver låneren et medlemskort og viser gyldig billedlegitimation (kørekort eller pas).

BETALING
Leje betales altid forud. Lånere i Kunstbiblioteket betaler leje for mindst 3 uger ad gangen. Medlemmer af Billedbus-ordningen betaler kvartalsvis. Ved påmindelse påføres regningen et gebyr.

ANSVAR
Både de lånere, der udskifter billede(r) i Kunstbiblioteket, og de lånere, der besøges af Billedbussen, bærer selv ansvaret for lånte kunstværker og for disses returnering. Erstatningspris er billedets salgspris. Kunstbiblioteket kan til enhver tid hjemkalde lånte billeder.

KØB
De fleste kunstværker er til salg og kan købes ved henvendelse til Kunstbiblioteket. Ved køb på afbetaling forbeholder Kunstbiblioteket sig ejendomsretten til det solgte kunstværk, indtil købesummen foreligger fuldt betalt. I det tilfælde, at der er betalt leje for et kunstværk, som man ønsker at købe, modregnes lejen ikke i købesummen.

BILLEDBUSSEN
De lånere, der ønsker besøg af Billedbussen, besøges hver 6. måned og skal låne minimum 5 billeder ad gangen. Tilslutning til Billedbusordningen forudsætter, at man binder sig for medlemskab i mindst 1 år. Prisen for besøg af Billedbussen er ens over hele landet. Der betales kvartalsvis forud. Lånerne kan ved besøget frit vælge blandt de ca. 80 kunstværker, som Billedbussen rummer. Opsigelse skal varsles med 3 måneder. Hvis de 3 måneder udløber inden næste Billedbusbesøg, bærer låneren selv ansvaret for returnering af værkerne. Der betales besøgsgebyr for afhentning.