Doorway – Tine Becker

Med afsæt i Kunstbibliotekets rå udstillingsrum, hvor udstillingen har døren som fokus, har

Tine Becker med et malerisk installatorisk greb skabt et rum som insisterer på fysisk tilstedeværelse.

Vertikale og horisontale værker med overlap og forskydninger i flere niveauer fra væg mod gulv til hulrum.

Døren er det gennemgående omdrejningspunkt i udstillingen. Døren som forbindelse mellem rum, som metafor for passage eller overgange mellem forskellige virkelighedsplaner.

Organisk materiale som natlys, vejbred og skærmplanter har udgjort motivkredsen i denne udstilling.