Tilstande – Camilla Brok

26. okt – 30. nov 2017

Udstillingen ”Tilstande” kredser om emner som tid, henfald og forandring med udgangspunkt i fysikkens begreb om entropi – at alle ting i universet med tiden nedbrydes til en lavere grad af orden.

I værkerne nedbrydes strukturer som maling, sne, pigment, sand og sproget gennem forskellige naturlige processer – afsmeltning, fordampning og tyngdekraftens virkning. Gennem denne nedbrydning skabes muligheden for, at nye strukturer opstår eller fremtræder – græsset under sneen, teksten, der skriver sig selv eller landskabsformerne, der træder frem fra en kube, som havde de blot været gemt inden i.

Alle værkerne forholder sig til henfaldets tidslige dimension enten i form af fotografiets fastholdte øjeblik, den filmiske sekvens eller ved, at objektet nedbrydes i løbet af udstillingen. På denne måde undersøges fænomenet tid i et univers hvor flere begreber forbindes: det videnskabelige og det poetiske, det naturlige og det menneskelige, nedbrydning og dannelse.

Foto galleri