[Vega – In Situ] – Miguel Vega Olivares

28. februar – 5. april 2019

Om udstillingen og sit kunstneriske arbejde skriver Miguel:

”I næsten 30 år har jeg deltaget og været en del af Kunstbibliotekets projekt: et uafhængigt sted, unikt, volatilt, fluxus. Hovedkonceptet “Et kunstværk kan lejes til prisen for en pakke cigaretter” var den udløsende faktor, der betød at jeg startede mit forhold til stedet.

[Vega – In Situ] er en installation, der er skabt specifikt til Kunstbibliotekets rum.

Mit arbejde er drevet af mit forhold til begrebet værdi og er en opfordring til at reflektere over den måde, hvorpå vi relaterer til affald; værkerne minder os om den uhensigtsmæssige skæbne, brugbart affald har, når det bare smides ud.

Udover at skabe et surrealistisk eller fantastisk landskab, afspejler mine værker virkeligheden i vores nuværende miljøsituation: den vidtrækkende virkning af vores kultur af engangsprodukter.”

Uden en bestemt fortælling, men alligevel indeholdende genkendelige elementer, der insinuerer en historie, eksisterer Miguel Vegas kompositioner som ukendte abstraktioner. Skabt på en legende og intuitiv måde undersøger hans arbejde idéer om uformelhed, improvisation og nye former for abstrakt ‘sampling’. Således søger Miguel i sit arbejde at indkredse forholdet mellem det præfabrikerede og det skabte.

www.miguelvega.dk

Foto galleri